Passa al contenuto principale

Final Fantasy VII: Advent Children

Produttori: Yoshinori Kitase, Shinji Hashimoto, Visual Works
Regia: Tetsuya Nomura
Sceneggiatore: Kazushige Nojima
Montaggio: Keiichi Kojima
Musiche: Nobuo Uematsu
Effetti speciali: Yoshinori Moriizumi, Koji Tanaka
Scenografia: Yusuke Naora

Data di uscita:

  • - 14 settembre 2005